mandag 9. desember 2013

Nicky Crane: The secret double life of a gay neo-Nazi

He was the British extreme right's most feared streetfighter. But almost right up to his death 20 years ago, Nicky Crane led a precarious dual existence - until it fell dramatically apart.

Good article at the BBC News Mgazine.

mandag 2. desember 2013

Den vanskelige konspiritualiteten

Begrepet Konspiritualitet beskriver hvordan «feminin» nyåndelighet og «maskulin» konspirasjonstenkning finner sammen. John Færseth utforsker fenomenet.

Artikkel av John Færseth i Fri Tanke